Τρία καταστήματα στο νομό Ιωαννίνων και ένα στο νομό Άρτας, περιλαμβάνονται  στο σχέδιο μετατροπής καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε υπηρεσίες Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα και Υποδομών Μάκη Βορίδη. Πρόκειται για τα ΕΛ.ΤΑ Βροσίνας, Γρεβενιτίου και Δολιανών που βρίσκονται στα Γιάννενα και το ΕΛ.ΤΑ Μηλιανών στην Άρτα. Τα καταστήματα αυτά θα αποτελέσουν μέρος ενός δικτύου 68 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα που θα παρέχουν υπηρεσίες ΚΕΠ.