Με σημερινό του αποκαλπτικό ρεπορτάζ το  zitsagate  αποκαλύπτει ποιους θα κάνει αντιδημάρχους το Γενάρη ο Δήμαρχος Ζίτσας κ.Ρογκότης, ποιοι τράβηξαν και ποιοι απέτυχαν.Συγκεκριμένα οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζίτσας από τον Ιανουάριο του 2013 θα είναι οι :…

1. Γκαβρέση Βούλα : Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (στη θέση του κ. Σπ. Πάικα)
2. Κολιούσης Βαγγέλης : Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών (στη θέση του κ. Φ. Ράρρα)
3. Γκαραλέας Δημ. : Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού και προμηθειών (στη θέση του κ. Βασ. Γαρδίκου)
4. Μαρκούλας Θανάσης : Υπεύθυνος Μολοσσών και αγροτικών θεμάτων (στη θέση του κ. Σπ. Μάντζιου) και
5. Γαρδίκος Βασ. : Συντήρησης και επισκευής έργων και πρασίνου με τα μηχανήματα του Δήμου. (Υποβάθμιση στη θέση του κ. Κ. Σιώζιου).

Ο μισθός…
Επειδή σύμφωνα με το νέο Νόμο μισθό μπορούν να παίρνουν μόνο τρείς από τους πέντε αντιδημάρχους, ο κ. Ρογκότης θα αποφασίσει να παίρνουν μισθό οι κ. Γκαραλέας, Γαρδίκος και η κ. Γκαβρέση.Άμισθοι θα είναι οι κ. Κολιούσης και Μαρκούλας.

Το παρασκήνιο…
Απομακρύνεται ο κ. Πάικας (θέλει να πάει για πρόεδρος στην ΕΠΣΗΠ) ο οποίος αποδεσμεύεται από την σκληρή παραταξιακή γραμμή (δεν είναι άσχετο το άδειασμά του από τον κ. Ρογκότη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό) αναζητώντας ευρύτερες συνεργασίες στο ποδοσφαιρικό πεδίο, ίσως όχι ανεξάρτητες από αυτοδιοικητικές –ένθεν και εκείθεν- στοχεύσεις. Ο κ. Πάικας σημειωτέον εξακολουθεί να είναι Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Πασσαρώνος. Στη θέση του τοποθετείται η κ. Γκαβρέση, της οποίας “το καλαμάκι επικοινωνίας” με τον κ. Ρογκότη έχει αρκετές τρύπες. Ορισμένοι μάλιστα ρισκάρουν – ίσως όχι αναίτια- την πρόβλεψη ότι δεν θα ολοκληρώσει την θητεία της. Επισημαίνεται ότι η κ. Γκαβρέση –σύμφωνα με την “αυλή” του Δημάρχου- προτιμά την θέση του κ. Κολιούση.Απομακρύνεται ο κ. Φώτ. Ράρρας ο οποίος κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες στον τομέα του οι οποίες όμως επειδή στόχευαν υπέρμετρα στην Ελεούσα, συχνά “αποδοκιμάζονταν” από το Δήμαρχο και τον κ. Γαρδίκο. Στη θέση του τοποθετείται ο κ. Κολιούσης, ο οποίος σε έναν πολιτικό οργανισμό όπως ο Δήμος Ζίτσας, αναμένεται εξαιρετικά υπηρεσιακός.Επίσης απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη κατά κοινή ομολογία είναι η απομάκρυνση του κ. Σπ. Μάντζιου ο οποίος αντικαθίσταται από τον ταχυδρόμο κ. Θαν. Μαρκούλα.Απομακρύνεται ο κ. Κ. Σιώζιος του οποίου η παραμονή δεν κατέστη δυνατή παρά την προσπάθεια του κ. Ρογκότη. Ο κ. Σιώζιος επέδειξε συντονιστική και οργανωτική ικανότητα και συνέπεια στις συνεννοήσεις του με τους προέδρους και η άρνησή του να συνεχίσει συνδέεται με το γενικότερο “μπάχαλο” που επικρατεί στο εσωτερικό της παράταξης Ρογκότη. Αναγκαστικά λοιπόν ο κ. Ρογκότης κρατάει τον κ. Γαρδίκο με υποβαθμισμένες αρμοδιότητες και ρόλο.Τέλος μετά την υποβάθμιση του κ. Βασ. Γαρδίκου (ο οποίος κατακρίθηκε για τεράστιες καθυστερήσεις στην προώθηση των έργων ΕΣΠΑ, για ιδιαίτερη εύνοια προς το χωριό του την Άνω Λαψίστα, για το ότι με 13 μηχανικούς στην τεχνική υπηρεσία είχε ελάχιστη παραγωγή μελετών και για την ακύρωση των μελετών εντάξεων περιοχών στο σχέδιο πόλης), ο κ. Ρογκότης στη θέση του τοποθετεί τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Δημ. Γκαραλέα (από το Μικρό Γαρδίκι, προηγούμενο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Πασσαρώνος) με βασικό σκοπό έστω και το τρίτο έτος της δημοτικής αρχής να ξεκινήσει κάποιο έργο του ΕΣΠΑ και να προχωρήσουν μελέτες και πολεοδομικά θέματα.