Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας καλείται στη συνεδρίαση του της Τετάρτης να εκφράσει γνώμη «επί της μελέτης διερεύνησης καταλληλότητας επιλογής θέσης τοποθέτησης δεξαμενών και φόρτωσης – εκφόρτωσης πετρελαιοειδών».Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει για την χωροθέτηση τέτοιων δραστηριοτήτων την περιοχή της Γωνιάς και αποτελεί την εναλλακτική λύση που προωθεί η Αποκεντρωμένη αλλά και η Αιρετή Περιφέρεια στο ζήτημα των «ασφαλτικών» που χωροθετήθηκαν στη Σαγιάδα, χωροθέτηση που προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργητών της Θεσπρωτίας.

Η συζήτηση του θέματος είχε αναβληθεί πριν από ένα περίπου μήνα, προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να ενημερωθούν επί της μελέτης.