Την ερχόμενη Πέμπτη, στις οκτώ το βράδυ, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 52 θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και η Έγκριση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων.