Δημαρχείο 2Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, στις επτά το απόγευμα, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Η συνεδρίαση θα γίνει στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δύο θέματα:

1. Ενημέρωση – Απολογισμός τρέχοντος έτους: Πρόεδρος – Αναπλ/τρια Δήμαρχος Παρασκευή Τσίλη

2. Παρουσίαση Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού 2014

Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Αθ. Μανταλόβας, Βασ. Μασσαλάς και Θ. Μπέγκας