Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί συνεδριάζει η επιτροπή περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου.  Βασικά θέματα της συνεδρίασης είναι η ανάθεση της μελέτης για το ορεινό ενεργειακό χωριό και οι γνωμοδοτήσεις για τις μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν μονάδες υδατοκαλλιέργειας και αιολικών πάρκων.