αρχείο λήψης (9)Την Τετάρτη 15-05-2013 και ώρα 8:00μμ θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε συνολικά 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης.