Την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουνίου, στις οκτώ το βράδυ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 41 θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης , Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ως προς τους σκοπούς και ένταξη στους σκοπούς, λειτουργίας Παιδικών Σταθμών στα πλαίσια του προγράμματος: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης , Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή κατεχόμενου από το Δήμο οικοπέδου επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα 23,  στους ιδιοκτήτες του

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Ενημέρωση για τις οικονομικές καταστάσεις 2010 της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. στις 30 Ιουνίου 2011

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δ.Σ. της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

Ενημέρωση για τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Αρ.Πρωτ.: 16852/6-4-2011) και συγκρότηση Επιτροπής μελέτης, επεξεργασίας και τελικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Εισηγητής: κ. Δημ. Γιωτίτσας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων

Εισηγητής: κ. Γ.Ζάχος, Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουρισμού

Εισηγητής: Νικ. Γκόλας, Δημοτικός Σύμβουλος

Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποστήριξη και αξιοποίηση από τον Δήμο Ιωαννιτών ερευνητικής πρότασης με τίτλο «Αφηγηματικό περιβάλλον διαδραστικών εικαστικών εγκαταστάσεων στον αστικό χώρο» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στον Θεόδωρο Μπάκα

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

Διαγραφή προστίμου τροχαίας παράβασης

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

Εξέταση αιτήματος – ένστασης κ. Χριστ. Σιούτη για επανεξέταση απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην «Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα» και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γκλίναβος, Δημοτικός Σύμβουλος

Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Ενότητας Νήσου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών»

Εισηγητής: κ. Δημ Γιωτίτσας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου για εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Σεισμοπλήκτων και της Αδελφότητας Κραψιτών

Εισηγητής: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης , Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Έγκριση παραχώρησης κτιρίων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης

Έγκριση εκπροσώπων εργαζομένων (τακτικού & αναπληρωματικού) για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης

Έγκριση Γενικού Σχεδίου (Master Plan) ανάπλασης Πάρκου «Λιθαρίτσια»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Καλαντζή στην περιοχή Βοτανικού

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Επανέγκριση Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Σεισμοπλήκτων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3937/2011

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Επανεξέταση της 63/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό τιμής μονάδος για οφειλή της ιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωάννη, Κων/νου, Πέτρου & Νικολάου Σκανδάλη προς τον Δήμο Ιωαννιτών για τμήμα Ε=112,94 τ.μ. λόγω ρυμοτομίας (Ο.Τ. 448, Περιοχή Βρυσούλας)

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Καθορισμός τιμής μονάδος για οφειλή της ιδιοκτησίας Χαρίκλειας Ρίζου- Κουφογιώργου  προς το Δήμο Ιωαννιτών για τμήμα Ε=2,70 τ.μ. λόγω προσκύρωσης (Ο.Τ. Γ416, περιοχή Καλλιθέας)

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Συμψηφισμός οφειλόμενης από το Δήμο αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας με οφειλόμενη προς τον Δήμο εισφορά σε χρήμα ιδιοκτησίας στην περιοχή Κατσικά Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Συμψηφισμός οφειλόμενης από το Δήμο αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας με οφειλόμενη προς τον Δήμο εισφορά σε χρήμα της ιδιοκτησίας Κάρολου Μακρή που βρίσκεται  στην περιοχή Λόφος Βελισσαρίου  Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Τ. 168α, Ο.Τ.171)

Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Παμβώτιδας»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Συνοικισμού Γερακαρίου»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δροσοχωρίου»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού σχαρών ομβρίων Καστρίτσας»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αρχιτεκτονικά και Η/Μ στην υπό διαμόρφωση οδό Σπηλαίου»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Παμβώτιδος»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση της οδού Γοργόλη»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και πεζοδρομίων Δ.Δ. Νεοκαισάρειας»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προσθήκη αποδυτηρίων γηπέδου Δ.Δ. Ανατολής»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών  του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Οδός Κενάν Μεσσαρέ)»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων σε ισόπεδους κόμβους της πόλης των Ιωαννίνων»

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων άρθρο 13 του Ν.2880/2001) Β’ Φάση

Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος