Τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Νεοχωρίου, (διάρκειας 10 έως 20 πρώτα λεπτά της ώρας) και για το χρονικό διάστημα από 23:50΄ σήμερα 03-12-2012 έως 05:00΄ της 04-12-2012, για την περαίωση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών από τον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε, ανακοινώθηκαν από την Α.Δ. Θεσπρωτίας.

Επίσης ανακοινώθηκαν τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Νεοχωρίου έως Α/Κ Σελλών, (διάρκειας 10 έως 20 πρώτα λεπτά της ώρας) και για το χρονικό διάστημα από 23:50΄ της 04-12-2012 έως 05:00΄ της 05-12-2012.