ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣΙδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού δίνει η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως τόνισε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Μνημείων κ. Νίκος Ανατολιωτάκης, σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε ενημερωτική ημερίδα για τις διαδρομές προσκυνηματικού τουρισμού, στο πλαίσιο της πράξης PILTOUR. «Η συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η μεγάλη χωρική διασπορά των θρησκευτικών μνημείων βοηθά στην ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού ως περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων και μειονεκτικών περιοχών. Η περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού μπορεί να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση του τουριστικού τομέα στη χώρα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο, να εμπλουτίσει τα υπάρχοντα κίνητρα για επίσκεψη των τουριστικών περιοχών, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και να συνεισφέρει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης. Επίσης αναφέρθηκε και σε δράσεις που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Ηπείρου, τόσο  για τη  συντήρηση και ανακατασκευή πολλών θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και στην προβολή τους, μέσω της  συμμετοχής  της σε επιλεγμένες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.