Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΟΠΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (1/12/2012) στις 11:00 στο ξενοδοχείο «Εpirus Palace Hotel» των Ιωαννίνων με θέμα την ανάδειξη δύο αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δύο αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ενός αντιπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση της ΕΟΠΕ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στον ίδιο χώρο, στις 11:00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Παράλληλα, το Σάββατο (1/12) θα πραγματοποιηθούν συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Beach Volley στις 15:00 και της Επιτροπής Ανάπτυξης στις 18:00 ενώ την Κυριακή (2/12) και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Ήπειρος Παλλάς η 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ.