Τη δημοπράτηση τριών έργων ύδρευσης, που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.   Πρόκειται για τα εξής:

  1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλαάμ Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης, με προϋπολογισμό 335.000 ευρώ.
  2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Θεριακησίου Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης με προϋπολογισμό 575.000 ευρώ.
  3. Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων Δ.Ε. Παμβώτιδας Δήμου Ιωαννιτών με προϋπολογισμό 183.000 ευρώ.