Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και της αναδόχου τεχνικής εταιρείας για το έργο: «Σταθεροποίηση του επιχώματος στο τμήμα της Εγνατίαs Οδού μεταξύ Α/Κ Αράχθου – Α/Κ Περιστερίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 15.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και στον διαγωνισμό μετείχαν οκτώ τεχνικές εταιρείες. Η κατακύρωση έγινε με μέση έκπτωση 27,8% και συνολική οικονομική προσφορά 10.862.805 ευρώ (με ΦΠΑ). Η διάρκεια κατασκευής του έργου 12 μήνες και η χρηματοδότησή του είναι εξασφαλισμένη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών.

Το έργο αυτό, με την ολοκλήρωσή του, δίνει τέλος στην παράκαμψη των 800 μέτρων πριν τον ανισόπεδο κόμβο Περιστερίου και οι χρήστες της Εγνατίας οδού θα διατρέχουν τον αυτοκινητόδρομο, μήκους 670 χλμ., χωρίς πλέον κανένα εμπόδιο.