Για πρόθεση του Σόιμπλε να τεθούν τα δημόσια οικονομικά των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την επίβλεψη μιας επιτροπής ειδικών, κάνει λόγο το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο εσωτερικό υπόμνημα του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών σκοπεύει να προτείνει τη σύσταση επιτροπών στις οποίες θα συμμετέχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ελέγχεται η δημοσιονομική πειθαρχία των χωρών.
Οι επιτροπές αυτές θα είναι αρμόδιες να επιβλέπουν τους προϋπολογισμούς των χωρών-μελών της ευρωζώνης και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επισημαίνουν «ασυνήθιστες εξελίξεις», ικανές να οδηγήσουν σε κρίση. Το έγγραφο του υπουργείου διευκρινίζει ότι οι επιτροπές θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν εάν οι εθνικές οικονομικές πολιτικές συμβαδίζουν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δηλαδή αν τηρούνται το σύμφωνο σταθερότητας και το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο. Σύμφωνα με το περιβάλλον του υπουργού, ένα ερώτημα που τίθεται είναι επίσης αν θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, ο οποίος θα μπορούσε να υποχρεώνει τις χώρες να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς χωρίς οι άλλοι Επίτροποι ή ο πρόεδρος της Επιτροπής να έχουν δικαίωμα αντίρρησης. Το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου από 25 χώρες (εκτός της Βρετανίας και της Τσεχίας) στοχεύει στην ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των χωρών-μελών της ΕΕ εισάγοντας κανονισμούς και κυρώσεις στην περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους.

πηγή: ert.gr