Ο εφιάλτης της χρεωκοπίας απειλεί τους δήμους της Ηπείρου μετά τις πολλές περικοπές των κονδυλίων από την κυβέρνηση και γι αυτό το λόγο η Κεντρική Ένωση Δήμων οργανώνει έκτατο συνέδριο στην Αθήνα τις 30 Αυγούστου. Η διοίκηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου σημειώνει πως η οικτρή οικονομική κατάσταση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους πολίτες, καλώντας τους να κατανοήσουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Η χρηματοδότηση, όπως ισχυρίζονται όλοι σχεδόν οι δήμαρχοι, επαρκεί μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν αν δεν υπάρχει αύξηση των κονδυλίων.