ΧΥΤΑ Ελληνικού και εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων είναι τα πιο σημαντικά έργα για την περιοχή μας σύμφωνα με την περιφέρεια Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου σε ανακοίνωσή της σχετικά με το θέμα του ΧΥΤΑ Ελληνικού επισημαίνει: «η κατασκευή του ΧΥΤΑ Ελληνικού Ιωαννίνων,  σε συνδυασμό   με την κατασκευή του εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στην Ήπειρο, τη μελέτη του οποίου μόλις την περασμένη Παρασκευή ανέθεσε η Περιφέρεια σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων,  αποτελεί από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές και  περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια στην  εδαφική μας περιφέρεια. Οι αντιδράσεις  που υπάρχουν  είναι κατανοητές, οι ενστάσεις και οι καλόπιστες προτάσεις που διατυπώνονται λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο τα δύο έργα πρέπει και θα προχωρήσουν, με τις όποιες βελτιώσεις απαιτηθούν, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις των επιστημόνων, που είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να τις υποδείξουν».