Δεν θα κυματίσει «Γαλάζια Σημαία» το φετινό καλοκαίρι στις ακτές της Ηπείρου, καθώς μετά τα αποτελέσματα από το ΥΠΕΚΑ, σε όλη τη χώρα βραβεύτηκαν 394 ακτές και 9 μαρίνες, χωρίς να βραβευθεί καμία παραλία της Θεσπρωτίας, της Πρέβεζας ή της Άρτας. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν βραβεύεται καμία Ηπειρώτικη παραλία, πράγμα που δείχνει ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που να βοηθά στην κατεύθυνση βελτίωσης της οργάνωσης και της καθαριότητας των ακτών αλλά και της θάλασσας στην Ήπειρο. Η βράβευση με γαλάζιες σημαίες γίνεται όχι μόνο για την καθαρότητα των ακτών και της θάλασσας, αλλά και για την οργάνωση και τις υποδομές των παραλιών, στις οποίες η περιοχή μας υστερεί.   Πηγή: http://www.eepf.gr/blueflag/awards2012