Ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη της πλειοψηφίας ανεξαρτητοποιήθηκε στο Δήμο Μετσόβου. Πρόκειται για τον τρίτο τους τελευταίους μήνες, γεγονός που στερεί πλέον από τη Δημοτική Αρχή την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς από τους 21 συνολικά συμβούλους διαθέτει μόλις τους δέκα.

Ο κ. Ανδρέας Πέλλης στην επιστολή της ανεξαρτητοποίησής του επικαλείται προσωπικούς και συνειδησιακούς λόγους και ασκεί σκληρή κριτική στον δήμαρχο Νίκο Τσομπίκο για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί διοίκηση.