Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποίήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων εκδόθηκε το τελικό ψήφισμα με αίτημα την Πολυτεχνική Σχολή. Το ψήφισμα συνυπογράφουν 14 φορείς της πόλης και αποστέλλεται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στα κόμματα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.