Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς, τους βουλευτές και τα μέσα ενημέρωσης, κατά της προτεινόμενης εκτροπής των πηγών του Αώου και τη μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων εξέδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας. Αποφασίστηκε επίσης η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για την παρακολούθηση του θέματος και τον συντονισμό των δράσεων. Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Παναγιώτης Γαργάλας, ανέφερε πως πρόκειται για ακατανόητη πρόταση, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αφού οι πηγές βρίσκονται στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, ενώ είναι σαφής η απαγόρευση εκτροπής νερού από μία υδρογεωλογική λεκάνη σε άλλη.