Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠσα). Εντάχθηκαν και οι 14 προτάσεις, με τους ωφελούμενους να ανέρχονται σε 1025.
Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν βαθμολογήθηκαν και κατετάγησαν σε ενιαίο πίνακα και αναφέρονται σε δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας μέσω του πρωτογενή τομέα, της προώθησης των αγροτικών προϊόντων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και του εναλλακτικού τουρισμού.
Αναλυτικά εντάχθηκαν:
Για την Π.Ε. Άρτας πέντε (5) σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.065.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 250 ωφελούμενους.
Για την Π.Ε. Θεσπρωτίας δύο (2) σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 622.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 150 ωφελούμενους.
Για την Π.Ε. Ιωαννίνων τρία (3) σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1.179.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 280 ωφελούμενους.
Για την Π.Ε. Πρέβεζας τρία (3) σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 998.000 ευρώ. Απευθύνονται σε 240 ωφελούμενους.
Επίσης εντάχθηκε ένα σχέδιο που απευθύνεται σε όλη την Περιφέρεια προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και αφορά 105 ωφελούμενους.