Με το ποσό των 20.545.595 ευρώ ενισχύει συνολικά το υπουργείο Εσωτερικών τις Περιφέρειες της χώρας, για την εξόφληση αποκλειστικά και μόνο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους.Το ποσό που λαμβάνει η Περιφέρεια Ηπείρου είναι 2.828.497,00€, ενώ σύμφωνα με τους επίσημους υπολογισμούς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται στα δεκαέξι περίπου εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, η εν λόγω επιχορήγηση αποτελεί μέρος της συνολικής επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας και θα κατανεμηθεί στους λογαριασμούς των Περιφερειών με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.