1.ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΙΣΑΦ ΜΩΥΣΗΣ του ΣΙΕΜΟΥ
17.78950,33%
2.ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17.55449,67%