Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Ήπειρος

Ανακοίνωση – απάντηση για τα ΟΠΑΑΧ από την Περιφέρεια Ηπείρου

 

Για τη διοίκηση της AΣΗΚ Α.Ε., είναι προφανές, ότι στην προκειμένη περίπτωση για την καθυστέρηση των νέων ΟΠΑΑΧ, έπρεπε να ισχύει το ρητό «Κρείττον το σιγάν». Και είναι βέβαιο ότι οι διοικούντες της δεν θα προέβαιναν σε τέτοιου είδους ανακοίνωση, εάν δεν έκαναν την ανάγκη, φιλοτιμία, για να υπερασπιστούν την αδιέξοδη πολιτική που ακολουθήθηκε στο θέμα της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο της, ο οποίος μετείχε στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αγοραστές της.

Ο Περιφερειάρχης έχει χρέος όπως και όλοι όσοι ζήτησαν την ψήφο του Ηπειρωτικού λαού, να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του τόπου, των δομών και των εργαζομένων στην Περιφέρεια.  Οι Αναπτυξιακές εταιρίες της Περιφέρειας Ηπείρου διαθέτουν σήμερα εργαζόμενους με εμπειρία και εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, έχοντας φέρει σε πέρας, εκτός των άλλων,   το μεγαλύτερο μέρος του Leader.

Είναι προφανές ότι η ηγεσία της θεωρεί ότι η ΑΣΗΚ Α.Ε. πρέπει να είναι υπεράνω κριτικής και ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες πρέπει να ισχύουν για όλους, πλην της ιδίας.

Με την ανακοίνωσή της, επιχειρεί για μια ακόμη φορά να «συσκοτίσει» τα πραγματικά νομικά και πολιτικά ζητήματα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν σε εξέλιξη πλείστες διαδικασίες σε νομικό και διοικητικό επίπεδο, επιγραμματικά και προς ενημέρωση των Ηπειρωτών και ιδιαίτερα των επενδυτών αναφέρουμε τα εξής:

1. Ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το ΥΠΑΑΤ απευθυνόταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη, σε Αναπτυξιακές εταιρείες στις οποίες εκπροσωπούνται κατά πλειοψηφία τοπικοί συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη της περιοχής. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο στις 10 από τις 12 Περιφέρειες της χώρας όπου θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα, υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά για κάθε Περιφέρεια από αντίστοιχη Αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος υποβλήθηκαν δύο προσφορές, και οι δύο από Αναπτυξιακές επιχειρήσεις ΟΤΑ.

Μόνο δε για την Περιφέρεια Ηπείρου υποβλήθηκε μία προσφορά από τις Αναπτυξιακές της Περιφέρειας ως Ένωση, και μία δεύτερη από την εταιρεία ΑΣΗΚ ΑΕ, μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρεία του κοινού εμπορικού νόμου, με προτασσόμενο καταστατικό σκοπό την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων, εξαγωγή ειδών ένδυσης, οικιακής χρήσης, ίδρυση πολυκαταστημάτων, αλλά και με σκοπό επίσης την αγορά της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

2. Η ΑΣΗΚ Α.Ε. αναληθώς υποστηρίζει ότι συμμετείχε στο διαγωνισμό χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην διαδικασία του και κατ’ επέκταση στις άλλες εταιρείες ανά την Ελλάδα», καθώς ή ίδια κατέθεσε ένσταση κατά της συμμετοχής της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε..

3. Ανακριβώς επίσης υποστηρίζει ότι η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. παρακωλύει το Διαγωνισμό, καθώς υπάρχει σωρεία αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον επίμαχο διαγωνισμό, όπου και σε περιπτώσεις ακόμα που συμμετέχει μόνο μια εταιρεία, το Δικαστήριο έκρινε -σε παγκόσμια πρώτη- ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν διαβλητές και μεροληπτικές.

4. Σε καμία Περιφέρεια μέχρι σήμερα δεν έχει αρχίσει να ‘τρέχει’ το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι ο πρώην Υπουργός ΑΑΤ Κ. Σκανδαλίδης είχε δηλώσει στις 22/12/2011 στη Βουλή ότι τότε ολοκληρωνόταν η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

5. Πρέπει επίσης να επισημανθούν τα εξής:

α) Οι Αναπτυξιακές της Περιφέρειας Ηπείρου «καθυστέρησαν» να καταθέσουν ένσταση γιατί οι αρμόδιοι του Υπουργείου αρνούνταν να  χορηγήσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών της ΑΣΗΚ, κάτι που τελικά έγινε μετά από  επέμβαση εισαγγελικού λειτουργού.

β) Στις 2 Αυγούστου 2011, εκτός από δικαστικές ενέργειες που ενεργοποιήθηκαν, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου διέταξε και τη διενέργεια υπηρεσιακής έρευνας λόγω αποχρωσών ενδείξεων διάπραξης του αδικήματος της πλαστογραφίας δημοσίου εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος (σχέση έχουσα με την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της ΑΣΗΚ). Η έρευνα ενώ έπρεπε να περαιωθεί σύμφωνα με το νόμο εντός μηνός, διαρκεί μέχρι σήμερα, 15 μήνες μετά. Παρά την ύπαρξη εισαγγελικής παραγγελίας, οι εμπλεκόμενοι προϊστάμενοι αρνούνται να ενημερώσουν τις Εταιρίες της Περιφέρειας για την έκβασή της.

γ) Καμία τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου δεν υφίσταται. Άλλωστε, και με την κοινή λογική αν το εξετάσει κανείς, αν υφίστατο τέτοια απόφαση, γιατί να μην υπογράφει τη σύμβαση το Υπουργείο με την ΑΣΗΚ.

δ) Το ΔΣ της ΑΣΗΚ προφανώς αγνοεί ότι μία ημέρα πριν την εκδίκαση (23/3/2012) της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Αναπτυξιακών μας Εταιριών σχετικής με τη τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης ανακάλεσε την απόφαση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, για να την αντικαταστήσει ακριβώς μια ημέρα μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών με απολύτως όμοια απόφαση και επανάληψη του ίδιου ακριβώς περιεχομένου αυτολεξεί! Τα σχετικά ασφαλιστικά μέτρα κατ’ αυτής πράγματι εκδικάζονται στις 23/11/2012.

Στις 9 Νοεμβρίου 2012 δεν εκδικάζονται ασφαλιστικά (προσωρινά) μέτρα, αλλά επίκειται οριστική και τελεσίδικη διάγνωση των πλημμελειών της προσφοράς της. Επισημαίνεται ότι ενώ το Δικαστήριο ζητά επίμονα από τις 17/9/2012 τις απόψεις της Διοίκησης επί των πλημμελειών που παρουσιάζουν τα δικαιολογητικά της ΑΣΗΚ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου δεν τις έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα με άμεσο κίνδυνο την αναβολή της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση για ποιό λόγο η ΑΣΗΚ δεν απαντά ευθέως προς το Δικαστήριο, για να διευκρινίσει:

  • Πώς άραγε μπορεί να συμβαίνει μετοχές της σύμφωνα με το μετοχολόγιό της να έχουν μεταβιβασθεί στις 30 Φεβρουαρίου;  (Πόσο δίσεκτος ήταν αυτός ο Φλεβάρης;)
  • Πώς άραγε γίνεται να έχουν μεταβιβασθεί νόμιμα μετοχές της σε Δήμους και Ενώσεις Δήμων όταν αυτό απαγορεύεται ρητά από το Καταστατικό της;
  • Και αν όλα αυτά είναι νόμιμα, γιατί άραγε τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου την υπογράφει o ‘κανένας’;

Η απάντηση ενδιαφέρει τόσο την Περιφέρεια Ηπείρου όσο και τους χειμαζόμενους πολίτες και επενδυτές, ενδεχομένως και την Εισαγγελική Αρχή.

Η Περιφερειακή Αρχή θα συνεχίσει τον αγώνα της για την προάσπιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και των Εταιριών της, προς όφελος των πολιτών.

 

user
Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Άρτα

Ξεχάστε ότι γνωρίζατε μέχρι σήμερα αναφορικά με τη σταυροδοσία των υποψηφίων στις εκλογές, καθώς το βράδυ της Κυριακής όσο κι αν περιμένετε δεν πρόκειται...

Ήπειρος

Ευρεία σύσκεψη για την προετοιμασία της Ηπείρου ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής...

Ήπειρος

Στις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, έπειτα και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9%...

Ήπειρος

Το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στην Περιφέρεια η...

Copyright © 2021 Giga FM 105.4

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC