Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Άρτα

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Β. Ψαθά για τη δημιουργία εταιρίας με επωνυμία «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου»

ΨαθάςΗ Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του αγροδιατροφικού μας τομέα. Πεποίθησή μας είναι ότι σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, πρωτεύοντα ρόλο έχει να διαδραματίσει η αγροδιατροφική μας παραγωγή, η οποία σήμερα ίσως αποτελεί την μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική για την Ήπειρο.Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής, «που φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισμικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, με στόχο την καταξίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Εξίσου σημαντικό ωστόσο, είναι το γεγονός πως κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Ηπείρου, πραγματοποιείται μία δυναμική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προσδίδει κύρος στην εταιρία.»  Θα αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ των Δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα ενώ θα είναι η εταιρία «ομπρέλα» για το καλάθι των προϊόντων και θα προωθήσει τα προϊόντα της Ηπείρου με απόλυτο σεβασμό στην τοπική παράδοση και στις ιδιαιτερότητες, σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Κρίνουμε ότι η έννοια της συνεργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας. Στην στενότερη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, επιχειρηματιών του αγροτικού τομέα και παραγωγών βρίσκεται το “κλειδί” για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Κύριος στόχος της σύμπραξης είναι, να προχωρήσουμε μέσω συνεργειών όλων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και της καλλιέργειας “περιφερειακής” συλλογικής συνείδησης στην υποστήριξη των προϊόντων γης και θάλασσας της Περιφέρειας μας, τα οποία αποτελούν βασικές συνιστώσες για ανάπτυξη. Ο βασικός λόγος της σύστασης της εταιρίας είναι η προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου.

 • Διότι είναι αυτονόητο ότι για να πετύχεις σε ένα διεθνές περιβάλλον, οφείλεις πρώτα να τα καταφέρεις στην τοπική αγορα.
 • Δεν μπορούμε να δούμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές, εάν πρώτα αυτά δεν περάσουν και δεν επικρατήσουν στην τοπική και ελληνική αγορά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηπειρωτικού Συμφώνου Ποιότητας

 • Δημιουργία ενός λογοτύπου και σήματος για τα προϊόντα της Περιφέρειας, δηλαδή θα γίνεται πιστοποίηση των προϊόντων, τα οποία έχουν αποκλειστικά Ηπειρωτική προέλευση με σκοπό την ανάδειξή τους.
 • Συμμετοχή στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την πιστοποίηση προϊόντων με βάση τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεσμικός ρόλος της εταιρίας  

Η εταιρία θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη, των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων και συνέργειες με τον τουρισμό. Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καλείται να απαντήσει στο εύλογο ερώτημα: “τι μου προτείνετε να καλλιεργήσω”; Η σαφή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα ονομάζεται καλλιεργητικό πλάνο  και θα συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ειδικότεροι σκοποί της εταιρίας

 • Προγράμματα προώθησης των προϊόντων και προτάσεις για συμμετοχή στα όργανα της Περιφέρειας, σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
 • Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς και επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων.
 • Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Δήμους, Οργανιμούς κ.λ.π) για την από κοινού προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων.
 • Διαφύλαξη των παραδοσιακών καταναλωτικών προτύπων διατροφής στην Περιφέρεια.
 • Προώθηση και ανάδειξη νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και επιχειρηματιών του πρωτογενή τομέα, όπως είναι η συμβολαιακή γεωργία, που διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την διάθεση των προϊόντων και του εισοδήματος του παραγωγού.

Διοικητικό Συμβούλιο

Προτείνεται εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των μελών και του προέδρου της εταιρίας το οποίο θα έχει τετραετή θητεία Η Περιφέρεια Ηπείρου θα έχει τρεις ή τέσσερις εκπροσώπους εκ των οποίων είναι ο πρόεδρος της εταιρίας και θα συμμετέχει με ποσοστό έως 49% και πέντε εκπρόσωποι θα προέρχονται από τις κατηγορίες των συμμετεχόντων. Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι είκοσι έτη (20) και λύεται με την πάροδο της διάρκειας ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της και ακολουθεί εκκαθάριση. Δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς και μόνο. Στην πρόσκληση της Περιφέρειας για την σύσταση της εταιρίας έχουν εκδηλώσει  την επιθυμία τους να συμμετέχουν 55 φορείς.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00) διαιρούμενο σε 120 μερίδες των 500 Ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στις  είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (29.400,00).

Η νομική βάση πάνω στην οποία θα στηρίζεται η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου είναι ο Ν. 3582/2010 Αρ.194 (Καλλικράτης), ο Ν.4015/2011 -Αρ.9 (Θεσμικό πλαίσιο συνεταιρισμών) και η με αρ.7/20/28-11-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: “Δημιουργία εταιρίας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ηπείρου”.

 

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

 • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
 • https://s46.myradiostream.com:7322/;
 • MUSIC