Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Ήπειρος

Σε αντιστροφή της έως τώρα αρνητικής της πορείας, ελπίζει η Spider

1 (1)Eλπίζει ότι θα τα καταφέρει και όχι μόνο θα διασωθεί αλλά και θα ανακάμψει, παρά τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανία Spider, η οποία αποτελεί μια από τις δέκα μεγαλύτερες της Ηπείρου. Με δύο βιομηχανικές μονάδες στα Ιωάννινα είναι σε θέση να κατασκευάζει μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους απορριμμάτων, αμυντικό υλικό όπως είναι οι χαλύβδινοι κάλυκες και οι γεμιστήρες αυτόματων όπλων, καθώς και μεταλλικά έπιπλα ή ράφια καταστημάτων, ασχολούμενη συγχρόνως με τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση υπερκατασκευών οχημάτων.

Στα τέλη του περασμένου μήνα η επιχείρηση όφειλε, μεταξύ άλλων, περί τα 2,3 εκατ. ευρώ στο επί μήνες τώρα απλήρωτο προσωπικό της.Ωστόσο, θεωρεί «πολύ μικρή» την πιθανότητα να βρεθεί σε αδυναμία να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και δηλώνει ότι υπό προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να πετύχει εφέτος «σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών», ικανή «να αντιστρέψει» την αρνητική πορεία της, λόγω σημαντικών νέων εργασιών.Επί της ουσίας η τύχη της φαίνεται να βρίσκεται πλέον στα χέρια τριών μεγάλων πιστωτριών τραπεζών της, της Eurobank, της Πειραιώς και της Alpha/Εmporiki.

Λόγω πλήρους αδυναμίας να ανταποκριθεί στις τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις της, η επιβίωση της επιχείρησης εξαρτάται απολύτως πλέον, όπως ομολογεί στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, από την έκβαση διαπραγματεύσεων που έχει αρχίσει με τους πιστωτές της, στους οποίους φαίνεται ότι είναι έτοιμη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να εκχωρήσει οφειλές δήμων της χώρας προς αυτήν, καθώς και τέσσερα επενδυτικά ακίνητα που διαθέτει.Το αιτούμενο δεν είναι άλλο από την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την τόνωση της αναιμικής ρευστότητάς της, αλλά -όπως ζητεί- με ανακεφαλαιοποίηση των τόκων και μακρά περίοδο χάριτος για την εξυπηρέτηση των δανειακών κεφαλαίων.Ένα μέρος των προβλημάτων της οφείλεται, άλλωστε, στην οικονομική αδυναμία σειράς δήμων, στους οποίους προμήθευσε κάδους απορριμμάτων, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων, τις οποίες θεωρεί εισπρακτέες εντός του 2013, ανέρχονται σε έξι εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξία τριών επενδυτικών ακινήτων που διαθέτει στα Ιωάννινα και ενός ακόμη στην Αθήνα υποστηρίζεται ότι ανέρχεται, βάσει πρόσφατων εκτιμήσεων, σε 5,8 εκατ.ευρώ. Οι πληρωτέες εντός του έτους βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 35 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι περίπου μιάμισι φορά μεγαλύτερο από ολόκληρο τον περυσινό κύκλο εργασιών της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αγγλία μαζί. Στα τέλη του περασμένου μήνα, εξάλλου, είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 0,62 εκατ. ευρώ στις φορολογικές αρχές και 0,49 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία.

Σε ενοποιημένη βάση η επιχείρηση το 2012 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 14,49 εκατ.ευρώ, έναντι 17,78 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 16,3%, το 73,9% των οποίων έγιναν στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 26,1% στο εξωτερικό.Επίσης, η επιχείρηση κατέγραψε μεικτά κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 3,62 εκατ. ευρώ το 2011 (-69,1%), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,34 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,62 εκατ. ευρώ το 2011 (-213,2%), ζημιές προ φόρων 15,03 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 7,83 εκατ. ευρώ το 2011 (-91,9%) και καθαρές ζημιές, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, 14,12 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 8,88 εκατ.ευρώ το 2011, αυξημένες κατά 59,0%.

Ως ποσοστό των εσόδων, τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 12,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 7,7%, από 20,3% το 2011.Το υψηλό κόστος υποαπασχόλησης του παραγωγικού, δυναμικού, σε συνδυασμό με ζημιές περίπου 3,6 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από επανεκτίμηση της εύλογης αξίας του συνόλου των ακινήτων της και πρόσθετες προβλέψεις της τάξεως των 4,4 εκατ.ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις και απομείωση αποθεμάτων και αξίας συμμετοχών σε θυγατρικές, οδήγησαν αναπόφευκτα στις πρωτοφανείς για την εταιρεία τελικές ζημιές, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 100% των εσόδων της και εξανέμισαν τα ίδια κεφάλαια (-5,35 εκατ. ευρώ).Η δραματική επιδείνωση μεταφράστηκε και σε ανάλογη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στα εργοστάσια και τις υπηρεσίες της εταιρείας στο Ροδοτόπι και στην Καρδαμίτσα Ιωαννίνων, καθώς και στις θυγατρικές της. Οι απασχολούμενοι στη μητρική εταιρεία μειώθηκαν σε 180 από 214 έναν χρόνο πριν (-15,9%). Επίσης, οι απασχολούμενοι στον όμιλο μειώθηκαν σε 254 από 314 έναν χρόνο πριν (-19,1%).Τα συνολικά έσοδα της μητρικής εταιρείας, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, μηχανουργός Κων. Πέτσιος, που μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του κατέχουν τουλάχιστον το 50,8% του συνόλου των μετοχών της, το περασμένο έτος ήταν ύψους 9,05 εκατ. ευρώ έναντι 11,48 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα σε ετήσια βάση κατά 21,2%.

Τα έσοδα αυτά είναι κατά 70,1% μικρότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2008 (30,24 εκατ. ευρώ). Το 2012 ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά συρρίκνωσης των εργασιών της.Η Spider Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος & Υιοί, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1946 και έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο μέχρι τη χρήση του έτους 2005. Δημιούργησε θυγατρικές στην Ιταλία και τη Βρετανία, οι οποίες το 2012 κατέγραψαν αθροιστικές ζημιές 1,25 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή των οικονομικών της καταστάσεων (εταιρεία ΣΟΛ), είναι αβέβαιη η δυνατότητα ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της και ενδέχεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 48 νόμου 2190/1920), να τεθεί θέμα επανεξέτασης της άδειας λειτουργίας της, αν δεν βελτιωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιωάννινα

O Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στα Ιωάννινα την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο ΕΗΜ – Φροντζου  Ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Απόλυτη Φωνή, μετά από μία απίστευτη...

Ιωάννινα

50 χρόνια κλείνει φέτος ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στην ελληνική δισκογραφία!  Και τα γιορτάζει μαζί μας, με μια μεγάλη συναυλία – γιορτή στο Θέατρο Ε.Η.Μ...

Ιωάννινα

Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης στο θέατρο Φρόντζου στις 2 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Δημιουργικές διασκευές γεμάτες φαντασία και πάθος, καινούργια και παλιά τους...

Ιωάννινα

Oι ΜΕΛΙSSES με περισσότερα από 1500 live στο ενεργητικό τους αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο. Το...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC