Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Ήπειρος

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 10:00  π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (Γραφείο Περιφερειάρχη – Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 06-04-2012 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση δαπάνης για σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιμώμενης αμοιβής 636.592,81€ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με KA 2008M1101830002, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., Διακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 24-10-2012.
 3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ».
 4. Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της μεταφοράς εξοπλισμού γραφείων, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., από τους χώρους του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, σε αποθήκη που έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδρομίου).
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012, στις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
 6. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 7. Έγκριση μετακίνησης της Δέσποινας Καμπούρη, Προϊσταμένης του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Δημόσια Διοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 27-04-2012 και έγκριση σχετικών δαπανών.
 8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί της 10ης & 11ης επαρχιακών οδών», αναδόχου Παναγιώτη Μανίκα ΕΔΕ.
 9. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τμήματος Αρχάγγελος – Κόμβος Καμαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τμήματος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού Α7 σε στραγγιστική τάφρο αγροκτήματος Καναλακίου», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση συμβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή αρδευτικής διώρυγας ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού € 3.000,00 με ΦΠΑ.
 12. 12. Συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας» προεκτιμώμενης αμοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ.
 13. Έγκριση του 2ου ΣΠΕ της αρχικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο», αναδόχων συνεργαζόμενων γραφείων μελετών «Παρασκευόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου, Τσόλης Αλέξανδρος του Ευριπίδη, Στρατάκου Φωτεινή του Λεωνίδα, Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, Δημαράς Κων/νος του Αγγέλου, Τσάτσος Νικόλαος του Κων/νου, Τσακούμης Γεώργιος του Βασιλείου».
 14. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά – Βελεντζικό», αναδόχου Ευάγγελου Τσουμάνη, ΕΔΕ.
 15. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή μέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεωργίου Αγγέλη, ΕΔΕ.
 16. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Δημαριό – Κομπότι (τμήμα Δημαριό – Λαπέϊκα)», αναδόχου Χαρίλαου Κοτζιά, ΕΔΕ.
 17. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου Μελατών Δ.Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 19ης Απριλίου ως ημέρας Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου στον Συνοικισμό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, μέχρι την 17-12-2012.
 20. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν. 3316/05 και έγκριση των συμβατικών τευχών για το Υποέργο 2 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός Σύμβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377), προεκτιμώμενης αμοιβής € 172.052,71 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση μελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουμενίτσας»,  προεκτιμώμενης αμοιβής € 23.774,13 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06 και συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 22. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με την αριθμ. 32404/1293/09-04-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη διάσπαση και απομάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 23. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών, για τη μεταφορά μεγάλου φορτίου άλατος, για την χειμερινή περίοδο 2011-2012 για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 1732/67/05-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 3/108/30-01-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 24. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαμόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ)», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  1. Έγκριση του Νο 5/09-04-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
  2. Έγκριση μετακίνησης του Λογοθέτη Θωμά, Ειδικού Συνεργάτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στo Λέτσε της Ιταλίας, από 19 έως 21-04-2012 προκειμένου να παραστεί στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Tempting Streets», που υλοποιεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  3. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
  4. Έγκριση διοργάνωσης της Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημιουργία του Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, την 25-04-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  5. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Μπριτζ Δυτικής Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  6. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
  7. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ.
  8. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού 4ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ.

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιωάννινα

O Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στα Ιωάννινα την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο ΕΗΜ – Φροντζου  Ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Απόλυτη Φωνή, μετά από μία απίστευτη...

Ιωάννινα

50 χρόνια κλείνει φέτος ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στην ελληνική δισκογραφία!  Και τα γιορτάζει μαζί μας, με μια μεγάλη συναυλία – γιορτή στο Θέατρο Ε.Η.Μ...

Ιωάννινα

Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης στο θέατρο Φρόντζου στις 2 Σεπτεμβρίου, Σάββατο. Δημιουργικές διασκευές γεμάτες φαντασία και πάθος, καινούργια και παλιά τους...

Ιωάννινα

Oι ΜΕΛΙSSES με περισσότερα από 1500 live στο ενεργητικό τους αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο. Το...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

 • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
 • https://s46.myradiostream.com:7322/;
 • MUSIC