Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, με τη σύμφωνη γνώμη και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η πράξη «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 412.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προωθώντας της απασχόλησης» (Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.).

Στόχος της πράξης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων για τη δημιουργία 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες. Το αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης θα είναι άνεργοι και αγρότες κατάλληλα προετοιμασμένοι, αξιοποιώντας συμβουλευτική υποστήριξη και προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης να προωθηθούν σε απασχόληση. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε δυναμικούς κλάδους, όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός, και ορισμένοι θα συστήσουν κοινωνική επιχείρηση.