Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων η προκήρυξη για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο των μέτρων 311, 312, 313 του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού πρϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης, καθώς χθες έπεσαν οι σχετικές υπογραφές.Το μέτρο προβλέπει δαπάνες για:

– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλαδων της τοπικής οικονομίας.

 

Πηγή: real.gr