Μόνο η Εθνική και η Alpha Bank πέρασαν με άνεση το φετινό, αυστηρότερο τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA), όπου τέθηκαν αυστηρότερα κριτήρια από τα περσινά και ελέγχθηκαν για πρώτη φορά πιθανές ζημιές από τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων. Όλες οι τράπεζες, όμως, συνεχίζουν τον αγώνα εξεύρεσης νέων κεφαλαίων και βελτίωσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις ελληνικές τράπεζες οι δύο σημαντικότερες για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος (Εθνική και Eurobank) θα ελέγχονται στο εξής από την Ευρωπαϊκή Αρχή δύο φορές το χρόνο. Όλες οι τράπεζες προγραμματίζουν άμεσες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης: η Εθνική πουλά μερίδιο της τουρκικής θυγατρικής της, η Eurobank το μερίδιο της επίσης στην τουρκική θυγατρική, η Πειραιώς βρήκε ενδιαφέρον από ξένη τράπεζα για την αιγυπτιακή θυγατρική της, ενώ η Alpha Bank έχει ήδη προωθήσει αύξηση κεφαλαίου και έκδοση δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές. Η διοίκηση της ΑΤΕ τονίζει ότι «κάηκε» από τα ομόλογα («βασική παράμετρο για την υστέρηση αποτελεί η σημαντική έκθεση της Τράπεζας σε δάνεια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 7,850 δισ. ευρώ») και προγραμματίζει νέα ενίσχυση των κεφαλαίων της, με έκδοση δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές.  Συνολικά «κόπηκαν» στα τεστ 20 ευρωπαϊκές τράπεζες από τις 90 που εξετάσθηκαν, ενώ μία γερμανική κρατική τράπεζα αποσύρθηκε από τους ελέγχους, δηλώνοντας διαφωνία με την αυστηρή μεθοδολογία της Αρχής.

Τράπεζα(1)

Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012

(υπό το δυσμενές σενάριο)

(2)

Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012

(υπό το δυσμενές σενάριο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Εθνική Τράπεζα7,7%9,7%
Alpha Bank7,4%8,2%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο5,5%7,1%
Τράπεζα Πειραιώς5,3%6,3%
Eurobank EFG4,9%7,6%
Αγροτική Τράπεζα-0,8%6,0%
Συνολικό πλεόνασμα κεφαλαίων έναντι του ορίου αναφοράς 5% 

€2,44 δις ευρώ

 

€5,05 δις ευρώ