Μετά από τις διαμαρτυρίες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αποσύρονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας Γιώργου Μπαμπινιώτη από την τροπολογία που έχει κατατεθεί στη βουλή οι διατάξεις που αφορούν στις απολύσεις. Σε δήλωσή του ο Γ. Μπαμπινιώτης επισημαίνει ότι όπως προέκυψε από τη συνάντηση του με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς απαιτείται περαιτέρω διάλογος και μελέτη του συγκεκριμένου θέματος. Ο διάλογος θα γίνει σε τριμερές επίπεδο και οι αποφάσεις θα ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο των προβλημάτων που αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Η εν λόγω τροπολογία αποτελούσε τμήμα ευρύτερης, η οποία περιλαμβάνει τις ευεργετικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών πολυτέκνων και τριτέκνων, καθώς και ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια που επίσης δημιουργούν έριδες μεταξύ μελών της κυβέρνησης και πρυτάνεων.