Περιφέρεια ΗπείρουΣτη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, απέρριψε τις προδικαστικές προσφυγές που είχαν καταθέσει εταιρείες κατά της απόφασης της Ο.Ε. με την οποία είχε εγκριθεί το Πρακτικό της Επιτροπής για την Α’ φάση του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού σχετικά με την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». Με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι των έργων:

–  «Εργασίες αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Άρτας – Καρδίτσας στις θέσεις: μετά τη γέφυρα Άνω Καλεντίνης, Κρανιές, πριν τον οικισμό Μηλιανών και πριν τον οικισμό Πηγών», προϋπολογισμού 130.000 ευρώ. (Ανάδοχος Γεώργιος Μπαλαούρας ΕΔΕ)

– «Εργασίες συντήρησης πεδινού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ (Ανάδοχος Παναγιώτης Κατερος ΕΔΕ)

– «Προμήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση ‘Αγιονάζι’», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ  (Ανάδοχος Ανδρέας Πλώτας ΕΔΕ)

– «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην Επαρχιακή οδό Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Ανάδοχος Στέφανος Μπακόλας ΕΔΕ)