Από   τη   Γραμματεία    του   Περιφερειακού    Συμβουλίου    Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση :  1)      Τροποποίησε τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων έτους 2011 της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άμεση εφαρμογή του Προγράμματος  Δακοκτονίας στις ενδιαφερόμενες περιοχές.   2)      Αποδέχθηκε την παραχώρηση έκτασης του Στρατοπέδου «ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ», προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού 1α , από κόμβο Αμφιθέας – Αγία Μαρίνα  ΕΟ  Ιωαννίνων – Κοζάνης, και ανέλαβε την εκτέλεση και των απαραίτητων έργων , που ζήτησε η Στρατιωτική Υπηρεσία, προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Στρατοπέδου.  3)      Έλαβε  απόφαση για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συμπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.   4)       Κατάρτισε Προγράμματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011  από πιστώσεις Κ.Α.Π., ΟΣΚ, κ.λ.π.   5)      Προκειμένου να καταρτισθεί η τελική πρόταση της αιρετής Περιφερειακής Αρχής για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και να αξιοποιηθούν με τον πλέον σωστό τρόπο όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά πλαίσια, αποδέχθηκε την σχετική εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, η οποία και έχει την ευθύνη του συντονισμού των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων και του όλου  προγραμματισμού.   Σημειώνεται ότι λόγω της μεγάλης διάρκειας της συζήτησης των παραπάνω θεμάτων, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης για τα δύο άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:   1) Μέτρα προστασίας υδάτινων αποδεκτών Περιφέρειας Ηπείρου & 2) Απόψεις σχετικά με το Χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών στην Ήπειρο