Με στόχο την καλύτερη φύλαξη των συνόρων συναντήθηκαν στην Κακαβιά αστυνομικές αντιπροσωπείες Ελλάδας και Αλβανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ναρκωτικών καθώς και η επίλυση ήσσονος σημασίας διασυνοριακών θεμάτων. Τέλος εξετάστηκε η προοπτική διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. Στη συνάντηση, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς , ο  Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Κωνσταντίνος Τρομπούκης καθώς και οι επικεφαλής των Αστυνομικών Διευθύνσεων  Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Επικεφαλής της Αλβανικής αντιπροσωπείας ο  Γενικός Διευθυντής Συνοριακής Αστυνομίας.