Το πρώτο βραβείο ελεύθερης ανακοίνωσης απέσπασε η εργασία με τίτλο ” Vascular mapping of intrauterine pathology”, που εκπόνησε η ερευνητική ομάδα της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ανωτέρω ελεύθερη ανακοίνωση είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας του ενδοσκοπικού τμήματος της Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών. Στα αντίστοιχα με τη βραβευθείσα εργασία επιστημονικά πεδία οι εκ των συγγραφέων Λάζαρος Λαβασίδης (Μαιευτήρας–Γυναικολόγος), Φανή Γκρόζου (Ειδικευόμενη Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων) και Αλέκα Βλαχοκώστα (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) διεξάγουν τη διδακτορική τους διατριβή με επιβλέποντες τους κ. Μηνά Πασχόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κ. Γεώργιο Ματσόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο. Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Θωμάς Βρεκούσης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Β. Ντούσιας και ο Παντελής Ασβεστάς, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Έτσι, η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων (Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΕΜΠ) και ιδιαίτερα του ενδοσκοπικού τμήματος της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής με εμπνευστή για τα ανωτέρω ερευνητικά πρωτόκολλα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μηνά Πασχόπουλο επέφερε ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο πάνω στην υστεροσκόπηση που τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης.