Απορρίφθηκε από το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο η προσφυγή που είχε καταθέσει ομάδα οικονομολόγων και άλλων Γερμανών επιστημόνων, για το σύννομο των ενισχύσεων που παρείχε η Γερμανία στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας και τη συμμετοχή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η απόφαση προβλέπει ωστόσο ότι πριν δοθεί η οποιαδήποτε μελλοντική βοήθεια θα απαιτείται έγκριση κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού καθώς το γερμανικό κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο σε αποφάσεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Η απόφαση ελήφθη με ισχνή πλειοψηφία, ενώ θεωρείται ιδιαιτέρα σημαντική καθώς θα κρίνει και τις διεργασίες για την επικύρωση της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου. Το γερμανικό κοινοβούλιο θα αποφασίσει στις 29 Σεπτεμβρίου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και θα ακολουθήσει μια ημέρα αργότερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.