Δέκα κωδικούς SOS περιλαμβάνει το νέο έντυπο φορολογίας φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2012 που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα φυσικά πρόσωπα το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Πρόκειται για δύο παλαιούς κωδικούς-παγίδες που πρέπει να συμπληρωθούν από νέους ηλικίας άνω των 19 ετών και από όσους απέκτησαν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, μερίσματα μετοχών και αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου εταιρειών και οι οποίοι κρύβουν πρόσθετες επιβαρύνσεις με αύξηση του τελικού φόρου που θα υπολογίσει η εφορία. 

Ταυτόχρονα, στο έντυπο έχουν προστεθεί οκτώ νέοι κωδικοί που επηρεάζουν το ύψος του φόρου εισοδήματος που θα αναγραφεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα καθώς αφορούν αφορολόγητες δαπάνες, συμψηφισμούς και εκπτώσεις φόρων, καθώς και απαλλαγές από το τέλος επιτηδεύματος.

Ειδικότερα οι δέκα κωδικοί-παγίδες αφορούν:

• Νέους ηλικίας άνω των 18 ετών.
• Επιτηδευματίες με δελτίο παροχής που το εισόδημά τους προέρχεται από μισθωτή εργασία.
• Εμπόρους ηλικίας από 62 ετών και άνω.
• Εκμισθωτές αποθηκών και χώρων στάθμευσης.
• Οσους απέκτησαν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ομολόγων, μερίσματα, κέρδη από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
• Οσους έχουν περισσότερες από μία ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
• Μισθωτούς και συνταξιούχους με παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εισφοράς αλληλεγγύης.
• Οσους προέβησαν σε αποκατάσταση ακινήτων.
• Τις οικογένειες με ανύπαντρα παιδιά που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

 

ΠΗΓΗ: Εθνος