Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στο σχέδιο για μεταφορά και ένταξη της δημοτικής αστυνομίας στην Ελληνική Αστυνομία, υπογράμμισε ότι «Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με αριθμητικά δεδομένα, όμως οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιες λογικές. Αν χάσουμε τη Δημοτική Αστυνομική θα στερηθούμε κάθε δυνατότητα ελέγχου της καθημερινότητας. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε τέτοιο σχεδιασμό»