Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την υποστήριξη, αλλά και την κοινή και κοινοτική βοήθεια και υποστήριξη της οποίας τύχαμε, εκ μέρους όλων των κρατών-μελών και των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νέο ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε όμως και την υποστήριξη και έχουμε και τα όργανα και τις δυνατότητες, για να μπορέσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε.  Μπορώ να πω ότι επιτέλους έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα πακέτο αποφάσεων, το οποίο δημιουργεί αν θέλετε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πραγματικά σε βάθος χρόνου το χρέος μας. Και αυτό, σε τελική ανάλυση, θα σημαίνει ότι όχι μόνο βρήκαμε ένα πρόγραμμα, αλλά ότι βρήκαμε πάνω απ’ όλα μία δυνατότητα να βοηθήσουμε και τους Έλληνες πολίτες, με αυτό το βάρος το οποίο σηκώνουν όλο αυτό το διάστημα.  Είμαστε ένας υπερήφανος λαός. Είμαστε ένας λαός, ο οποίος δουλεύει πολύ. Είμαστε άνθρωποι, οι οποίοι ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε πράγματα. Και το μόνο πράγμα, το οποίο ζητούμε σε αυτή τη φάση, είναι το δικαίωμα αν θέλετε να κάνουμε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές, κάποιες βαθιές τομές στην πατρίδα μας. Είμαστε δεσμευμένοι και έχουμε αποφασίσει να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, ώστε η χώρα μας να γίνει μία χώρα η οποία να είναι πραγματικά ευέλικτη, να αναπτύσσεται και να δημιουργεί θέσεις εργασίας.  Για όλους αυτούς τους λόγους, χαίρομαι πάρα πολύ και καλωσορίζω τη δυνατότητα η οποία μας εδόθη, να έχουμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα υποστηριχθεί και από τεχνικής πλευράς, και από την Commission, αλλά και από τη νέα «European task force» η οποία δημιουργήθηκε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια αυτή, την οποία μας δίνετε. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω ότι θα μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να κινητοποιήσουμε όλους εκείνους τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους φορείς, οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Και όπως είπατε, είναι ένα είδος ευρωπαϊκού «Marshall Plan», μία βοήθεια μεγάλης εμβέλειας και σφαιρικότητας, αν θέλετε, για την Ελλάδα. Δίνουμε ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα – και κ. Βαν Ρομπάι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, που μου δίνετε τη δυνατότητα να το πω. Αυτό είναι ένα μήνυμα υποστήριξης προς το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και το ευρωπαϊκό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι για χρηματοδότηση, για ρευστότητα. Σε τελική ανάλυση, είναι μια υποστήριξη και μια ενδυνάμωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  Τέλος, και αυτό είναι σημαντικό, είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Είναι ένα ευρωπαϊκό πακέτο. Δεν είναι μόνο μια αντίδραση για το ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση για την Ευρώπη. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, και οι λαοί μας, ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε μόνο ως Έλληνες, το καταλαβαίνουμε και ως Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ πολύ.