αρχείο λήψης (2)Πληρώνοντας 10 ευρώ –ή όσα περισσότερα μπορούν- κάθε μήνα, θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν οι πολίτες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Τη δυνατότητα αυτοί θα την έχουν ακόμη και όσοι οφείλουν ποσά που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, εφόσον όμως αποδεικνύουν με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα την οικονομική τους δυσπραγία! Αυτή η ρύθμιση-έκπληξη, η οποία όμως αφορά μόνο στα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31-12-2012, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. 

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών στους εκπροσώπους των τριών κυβερνητικών κομμάτων προβλέπουν:

• Οι οφειλές των φυσικών προσώπων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012 και δεν υπερβαίνουν τις 5.00 ευρώ θα μπορούν να εξοφληθούν με μηνιαίες δόσεις καθεμία από τις οποίες θα μπορεί να ανέλθει σε 10 ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

• Οφειλές φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012, καθώς επίσης και οφειλές εταιριών και λοιπών νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Και οι οφειλές αυτές θα επιβαρύνονται με τόκους.

• Σε κάθε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης οφειλής που κατέστη ληξιπρόθεσμη μέχρι 31-12-2012 θα παρέχεται έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

• Οφειλέτες με χρέη έως 75.000 ευρώ θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο με υπογραφή λογιστή συνεγγυητές.

• Οφειλέτες με χρέη πάνω από 75.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ για να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν εμπρόθεσμα όλες τις δόσεις.

• Οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν υποθήκη ακίνητα ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία.

• Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 είναι ο οφειλέτης να μην έχει άλλο ληξιπρόθεσμο χρέος το οποίο προέκυψε εντός του 2013.

• Κάθε οφειλέτης, όσο θα είναι ενταγμένος στη ρύθμιση για τα χρέη προ του 2013, δεν πρέπει να δημιουργήσει κανένα νέο ληξιπρόθεσμο χρέος εντός του 2013 ή των επομένων ετών, δεν πρέπει να υποβάλει εκπρόθεσμα καμία φορολογική δήλωση (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.λπ.) και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή όλων των μηνιαίων δόσεων. Αν δεν πράξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω, θα τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης και θα χάνει όλα τα ευεργετήματά τους.

• Τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2013 και μετά θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Θα επιβαρύνονται επίσης με ετήσιο επιτόκιο ποινής 8,75%.

• Μειώνεται κατά 15% για το έτος 2013, το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, ενώ δεν θα αυξηθεί ο φόρος ακινήτων στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.

• Επεκτείνεται το «χαράτσι» και στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που εκμισθώνονται σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου καθώς επίσης και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

• Καθιερώνεται νέος τρόπος καταβολής του ΦΠΑ που προκύπτει από τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, για φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η-4-2013, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις μέχρι την 20ή μέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, πληρώνοντας 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν. Η εξόφληση του υπόλοιπου –μη άμεσα καταβληθέντος- ποσού θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ εντός των επόμενων 10 ημερών, είτε σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης και η δεύτερη εντός του επόμενου μηνός. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος