Δύο μόνιμοι υπάλληλοι απολύθηκαν στο ΙΚΑ Πρέβεζας. Η απόλυση τους κοινοποιήθηκε με βάση τη δικαστική απόφαση περί απόλυσης των προσληφθέντων μέσω ΑΣΕΠ στην κατηγορία «9Κ». Να σημειώσουμε ότι στο ΙΚΑ της Πρέβεζας είχαν προσληφθεί συνολικά πέντε υπάλληλοι εκ των οποίων μία μετατέθηκε σε άλλη πόλη και δύο μετακινήθηκαν στον ΕΟΠΠΥ. Η κoινοποίηση της απόλυσης έγινε στους δύο υπαλλήλους που έμειναν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, ενώ κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με αυτούς που προσελήφθησαν με τις ίδιες διαδικασίες και υπηρετούν στον ΕΟΠΠΥ.