100_6383Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ο Δήμος Ιωαννιτών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) θέτουν σε λειτουργία το δημοτικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ ). Στο πλαίσιο του Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Ιωαννιτών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΩΡΕΣ

3.1

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

6.10

Τοπική Ιστορία

25

4.4

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 – Β1)

25

4.6

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

2.1

Περιβάλλον και καθημερινή ζωή

25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, χωρίς κόστος.

 

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτούνται :

1. η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ioannina.gr)

2. φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

Για εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Ιωαννιτών

Αβέρωφ 6 (1ος όροφος – Γραφείο Παιδείας) τηλ : 26510 01029, 26510 01011

 

Υποβολή αιτήσεων : Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 15:00

 

Δηλώσεις συμμετοχής από 14/05/2013

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πληροφορίες: Κατερίνα Σκαπέρα (υπεύθυνη του Δήμου για τη ΔΒΜ)                τηλ. 2651001003, 2651001011