Δημαρχείο 2Στην έγκριση δημοπράτησης των πρώτων έργων του προγράμματος αναβάθμισης ποιότητας ζωής που είχε ανακοινωθεί πριν από έναν περίπου μήνα, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή. Έτσι τρεις από τις παρεμβάσεις που έχουν αποφασιστεί με συνολικό προϋπολογισμό 500 χιλιάδων ευρώ, περνούν άμεσα στο στάδιο της κατασκευής. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατομμυρίων ευρώ είχε εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Τα πρώτα έργα για τα οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση είναι:

– Συντήρηση υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων με προϋπολογισμό 300 χιλιάδες ευρώ.

–  Συντήρηση υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου με προϋπολογισμό 150 χιλιάδες ευρώ.

–  Ανακατασκευή ασφαλτοστρωμένων οδών στο Δήμο Ιωαννιτών με προϋπολογισμό 70 χιλιάδες ευρώ.

«Πριν από έναν μήνα αποφασίστηκε να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα μικρά έργα, αυτά που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα του Δήμου μας. Περνούμε πλέον στη φάση της υλοποίησης με στόχο το σύνολο των παρεμβάσεων να γίνει πράξη στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου έχουν κάνει τον απαραίτητο σχεδιασμό. Έτσι μαζί με τα μεγάλα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ξεκινά μία σειρά παρεμβάσεων σε όλο το εύρος του Δήμου, από άλλους πόρους ώστε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα», τόνισε στις δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος έργων Βασίλης Μασσαλάς. Να σημειωθεί ότι η επιλογή των έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ποιότητας ζωής έγινε μετά από συζήτηση με όλες τις δημοτικές ενότητες. «Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας αποτελεί άμεση συνάρτηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να μην μετατρέπεται σε μία θεωρητική προσέγγιση. Στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία, καταφέραμε να διασφαλίσουμε κονδύλια ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα έργα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Η αρχή έγινε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με την έγκριση δημοπράτησης τριών έργων ύψους 500 χιλιάδων ευρώ και άμεσα θα συνεχίσουμε με την υλοποίηση του υπόλοιπου προγράμματος», υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θανάσης Μανταλόβας.

Το Πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

• Αποκατάσταση οδών και ασφαλτοστρώσεις

• Αποκατάσταση και συντήρηση πεζοδρομίων

• Διάνοιξη οδών από απελευθέρωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων

• Αναβάθμιση πάρκων και πλατειών

• Αναβάθμιση παιδικών χαρών

• Αναβάθμιση και δημιουργία αθλητικών χώρων

• Αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων

• Αναβάθμιση παραλίμνιας περιοχής και πλατείας Μαβίλη

•  Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι και προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :

• ΣΑΤΑ

• Κληροδοτήματα

• Επιχορηγήσεις σχολείων

• Πράσινο Ταμείο

•  Ίδιοι Πόροι