Στα 176 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών ο οποίος εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση, είναι δύο:

Για πρώτη φορά το ποσό που αναφέρεται στον προϋπολογισμό για επενδύσεις και έργα ανέρχεται στα 51,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011 είναι μειωμένες οι οφειλές του Δήμου κατά 5,2 εκατομμύρια και η μείωση των δανείων φτάνει στα 4,9 εκατομμύρια.

Τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι τρεις επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Τασιούλας, Στέφανος Σκοπούλης και Χρήστος Μαντάς ενώ η μείζονα αντιπολίτευση έδωσε θετική ψήφο στις ανελαστικές δαπάνες και όσες αφορούν σε αποφάσεις που έχει ψηφίσει παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.