Τη δημιουργία εξειδικευμένου φορέα, με το όνομα Energy House, ο οποίος θα αναλάβει κυρίως να ρυθμίζει τους ανείσπρακτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και θα διαχειρίζεται το σύνολο των χρηματορροών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει μεταξύ άλλων η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ρεύματος.

Ο εν λόγω  φορέας θα αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα (ή κοινοπραξία) που θα εισπράττει για λογαριασμό των προμηθευτών ρεύματος τις οφειλές των πελατών τους και θα τις αποδίδει σε αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 30 μέρες).

 

πηγή: enikos.gr