ΙΚΑΔιακόπτεται από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης του Αυγούστου, δηλαδή στις 30 Ιουλίου η καταβολή του ΕΚΑΣ σε 1624 συνταξιούχους που δεν πληρούσαν το κριτήριο της μη υπέρβασης του ποσού των 850 ευρώ, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ. Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίσθηκαν μέσω του συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας και του συσχετισμού ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που πραγματοποιείται από τη ΗΔΙΚΑ. Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ επισημαίνεται επίσης ότι θα αναζητηθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1/1/2011 και μετά, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3996 του 2011 που έθετε ως προαπαιτούμενο το όριο των όριο των 850 ευρώ ανά μήνα. Το επίδομα ΕΚΑΣ έχει διακοπεί από τον περασμένο μήνα, σε 36.560 δικαιούχους. Οι 13.549 από αυτούς είχαν υπερβεί το όριο που έχει τεθεί, ενώ άλλοι 23.011 συνταξιούχοι είχαν υποβάλλει ελλιπή μηχανογραφικά στοιχεία. Οι περιπτώσεις αυτές πρόκειται να επανεξεταστούν μία προς μία το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου, σημειώνει το ΑΜΠΕ, και όπου βρεθεί ότι έχει γίνει λάθος από το ΙΚΑ θα αποφασιστεί η επαναχορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους.