ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ1Έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  04/06/2013 και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

1.      Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε.

  1. i.        του Δήμου Ιωαννιτών
  1. ii.      του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα

 2. Έγκριση πληρωμής καυσίμων κίνησης – θέρμανσης Α΄ τετραμήνου 2013

 3. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών –εργασιών :

 1. i.        Μίσθωση μηχανημάτων και  οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας

\Δ.Ε.Μπιζανίου (ΣΑΤΑ 2013 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)

 1. ii.      Μίσθωση μηχανημάτων και  οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε.Ανατολής (ΣΑΤΑ 2013 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)
 2. iii.    Μίσθωση μηχανημάτων και  οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Περάματος (ΣΑΤΑ 2013 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)
 3. iv.    Μίσθωση μηχανημάτων και  οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Παμβώτιδος (ΣΑΤΑ 2013 17.500,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας &  ΣΑΕ 055 € 500,00€)

 4.            Έγκριση διενέργειας προμηθειών:

 1. i.        Προμήθεια θαμνοκοπτικών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων (ΣΑΕ 055)
 2. ii.      Προμήθεια αλυσοπρίονων (ΣΑΕ 055)
 3. iii.    Προμήθεια υλικών για συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών (ΣΑΕ 055)
 4. iv.    Προμήθεια υλικών για κατασκευή θυρών ασφαλείας στο περιαστικό δασύλλιο (ΣΑΕ 055)
 5. v.      Προμήθεια ασυρμάτων (ΣΑΕ 055)

 5.      Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων (ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας)

 6.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομήσεις στο Κέντρο της Πόλης και Φωτισμός Διατηρητέων Κτιρίων»

 Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας συμμετοχής  του Δήμου και του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε. και της ανάγκης άμεσης πραγματοποίησης δαπανών για εργασίες πυροπροστασίας, ομαλής συνέχισης έργων, προμήθειας καυσίμων κ.λπ.