Ένα ακόμη έργο που αφορά την «Αγροτική Αναγέννηση» εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Πρόκειται για την «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου», με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 470,000 ευρώ. Φορέας της πρότασης είναι ο Δήμος Ζαγορίου και φορέας υλοποίησης η «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.».

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν αφορούν την κατασκευή καλντεριμιών, την αναβάθμιση και προστασία της περιμέτρου του λόφου της Αγίας Τριάδας και του ανοδικού δρόμου προς την κεντρική πλατεία, την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οικισμού και την υπογείωση παροχών ηλεκτροδότησης υφιστάμενων φωτιστικών ιστών και τη διαμόρφωση – ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου του πέτρινου γεφυριού που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού. Η χρονική διάρκεια της πράξης είναι 27 μήνες.