Το πράσινο φως για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε περίπου 20.000 ελεύθερους επαγγελματίες «ανάβει» ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Η σχετική απόφαση είναι, έτοιμη και υπογράφεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ αυτήν την εβδομάδα γίνονται οι τελευταίες επαφές με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΑΕΔ.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται στα 360 ευρώ και η διάρκειά του είναι σε άμεση συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης (θα κυμαίνεται από 3 έως και 9 μήνες).

Δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΕ –κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 3986/2011– είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι να διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, να μην αυτοαπασχολούνται, να μην αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και να μη λαμβάνουν σύνταξη από ταμεία κύριας ασφάλισης. Στην υπουργική απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος, η διάρκεια χορήγησής τους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

πηγή: real.gr