ΚαθηγητέςΜε την κατάθεση για ψήφιση του πολυνομοσχεδίου σχεδιάζεται η κατάργηση μεταξύ άλλων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Επαγγελματικών Λυκείων, των ειδικοτήτων Αισθητικής και Κομμωτικής Τέχνης, Βοηθών Φαρμακείων, Βοηθών Φυσιοθεραπευτών των Επαγγελματικών Σχολών. Οι καθηγητές της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων γνωστοποιούν τη δική τους αγωνία  όσο και των μαθητών που πλήττονται άμεσα και προβάλουν τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής στον τόπο μας. Συγκεκριμένα στα Ιωάννινα καταργούνται:

  • στο 6ο ΕΠΑΛ ο Τομέας Υγείας και Πρόνοιας και η ειδικότητα των Βοηθών Νοσηλευτών
  • στο 1ο ΕΠΑΛ ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και η ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών,
  • στο 3ο ΕΠΑΛ η ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων στην Επαγγελματική Σχολή οι ειδικότητες της Κομμωτικής Τέχνης, Αισθητικής Τέχνης, Βοηθών Φαρμακείων, Βοηθών Φυσιοθεραπευτών.

Επισημαίνονται τα αποτελέσματα των καταργήσεων ως προς τους μαθητές    αποκλεισμός από τους παραπάνω τομείς και ειδικότητες:όλων των μαθητών της φετινής B τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων της πόλης, που τους επέλεξαν.Ειδικότερα στην ΕΠΑΣ διαπιστώνεται ο αποκλεισμός: και των 95 μαθητών της Α τάξης της Επαγγελματικής Σχολής οι οποίοι έχουν ήδη φοιτήσει στο πρώτο έτος στη ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης ,Αισθητικής Τέχνης, Βοηθών Φαρμακείων, Βοηθών Φυσιοθεραπευτών και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτήν. Όλων των μαθητών οι οποίοι ετησίως σκόπευαν να παρακολουθήσουν τις εν λόγω ειδικότητες που σε αντίθεση με τα σκοπίμως και στρεβλώς διαχεόμενα περί μη επαγγελματικής αποκατάστασης από τον Υπουργό, είναι οι ειδικότητες με την μεγαλύτερη και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση (34% αύξηση στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας κατά την τριετία της κρίσης) και χαρακτηρίζονται από την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η πρόφαση δε, της δυνατότητας επιλογής άλλων ειδικοτήτων καταστρατηγεί το δικαίωμα του κάθε μαθητή για αυτοκαθορισμό της δικής του επαγγελματικής κατεύθυνσης και παραπέμπει σε ανελεύθερες τακτικές. Επιπρόσθετα είναι μη ρεαλιστική καθώς η «υποχρέωση» να κατευθυνθούν σε άλλες ειδικότητες θα τις υπερφορτώσει προκαλώντας αδυναμία κτιριακής και εργαστηριακής υποστήριξης του συνόλου των μαθητών. Ως προς τους καθηγητέςη άμεση διαθεσιμότητα – κινητικότητα – απόλυση ένδεκα (11) καταρτισμένων και πεπειραμένων εκπαιδευτικών των παραπάνω ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην ΕΠΑΣ Ιωαννίνων. Ως προς την υποδομή: ο παροπλισμός των εργαστηρίων Κομμωτικής, Αισθητικής, Β.Φαρμακείων & Β.Φυσιοθεραπευτών. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα με πόρους προερχόμενους τόσο από τους Έλληνες πολίτες όσο και από ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία είχε συνεκτιμηθεί η βιωσιμότητα της λειτουργίας τους για να εγκριθούν. Πρέπει δε, να σας επισημάνουμε ότι οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Σχολών προέρχονται από τις μέσες και φτωχές αστικές οικογένειες, από οικογένειες εργατών, εργαζόμενοι οι ίδιοι πολλές φορές, ενήλικοι σε αρκετές περιπτώσεις που προσπαθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες να αποκτήσουν ένα πτυχίο. Η απόφαση για το κλείσιμο των τομέων και των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ πλήττεικυρίως τα κορίτσια, με δεδομένο ότι σε αυτές τις ειδικότητες το 90% είναι γυναικείος πληθυσμός. τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας καθώς από αυτά προέρχεται σχεδόν το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. ολόκληρη την τοπική κοινωνία που ζωντανεύει κρατώντας την νεολαία στην πόλη των Ιωαννίνων.

Προκύπτουν τα ερωτήματα:

1. Ποια μέριμνα υπάρχει για τους μαθητές που δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους;

2. Τι θα γίνει με τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των καταργημένων ειδικοτήτων;

3. Πώς θα προκύψει αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και στροφή προς αυτήν όταν καταργούνται μερικές από τις πλέον περιζήτητες ειδικότητες της στην αγορά εργασίας;

4. Πανευρωπαικά οι μελέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη περνάει μέσω της στήριξης της τεχνικής εκπαίδευσης. Η Ελλάδα ήδη εμφανώς αποκλίνει από τους μέσους όρους τεχνικής έναντι γενικής παιδείας (εις βάρος της Τεχνικής εκπαίδευσης). Η μη ορθολογική κατανομή των πόρων τεχνικής έναντι γενικής παιδείας αυξάνει την ανεργία. Προτίθεστε να αναλάβετε την ευθύνη, να επιτείνετε με την σχετική πολιτική, την αύξηση του ποσοστού ανεργίας – σε ένα νομό που έχει ήδη αυξημένους τους δείκτες της- καθώς και την αθρόα μετανάστευση των νέων προς το εξωτερικό;

5. Η συνείδησή σας, σάς επιτρέπει να υπακούσετε στις υποδείξεις-γραμμές των κομματικών σας οργάνων έναντι της προάσπισης των αυτονόητων συμφερόντων κοινωνικών και οικονομικών τόσο του Νομού όσο και της χώρας;

Σας καλούμε λοιπόν να καταψηφίσετε τα άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου που αφορούν την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων καθώς και να χρησιμοποιήσετε όσα μέσα διαθέτετε και κρίνετε απαραίτητα για την αναβάθμιση και την προαγωγή της Τεχνικής Εκπαίδευσης όσο και την προάσπιση των συμφερόντων των συμπολιτών σας τους οποίους και (θα έπρεπε να) εκπροσωπείτε.

Οι καθηγητές της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων